Unufoje jare, Esperanto-USA havas konferencon, kongreson. Estas kutime dum somera semajnfino, gastigite de unu el la lokaj Esperanto-kluboj en Usono. Fojfoje estas en Kanado aŭ Meksiko kune kun la nacia asocio de niaj landlimaj amikoj. Sed kia ĝi estas? Se vi neniam ĉeestis, jen estas skizo de tio, kio okazas. La vico de la jenoj eble ne estos precize kiel listigite, sed plejparte ili okazos.

Konferenco? Kongreso? En la angla ni verŝajne dirus “conference” sed tio eble malpliigus la oficialaĵojn de Esperanto-USA, pri kiuj ni diskutas kaj voĉdonas. La Landa Kongreso estas kie ni formale voĉdonas pri aferoj. Ni fiksas la direkton kaj la buĝeton, kaj kalkulas la voĉdonojn por estraraj postenoj. Estas miksaĵo de formalaj farendaĵoj, kunsidoj ĝeneralaj kaj specialaj, kaj renkontado de amikoj novaj kaj malnovaj. Programeroj estas jen tradiciaj, jen devigaj, jen elektitaj de la Loka Kongreso-Komitato (LKK).

Antaŭ la kongreso, la aferkunsido de la Estraro de Esperanto-USA. La Estraro kutime kunsidas tuttage vendredon, la tagon antaŭ la formala malfermo. Tiu estas la tago de la Interkona Vespero. Estraranoj kutime alvenas vendredon frumatene, aŭ ĵaŭdon tage.

La estrara kunsido estas malferma al ĉiuj, sed nur la estraranoj rajtas paroli. Se neestrarano parolas, estas ĉar la Prezidanto tion aranĝis antaŭe aŭ petis dum la kunsido.

La estrara kunsido estas en Esperanto krom financaj diskutoj, kiuj estas en la angla.

La plej grava parto. Foje la plej gravaj partoj estas la neoficialaj, neplanitaj babiloj kaj amikecoj, kiuj ekestas dum strangaj momentoj. Pro la kadro esti kun novaj amikoj kaj disvastigi ideojn, estas multaj konversacioj en ĉambroj, haloj, salonoj, kie ajn novaj amikoj trovas unu la alian. Tiuj babiloj estas via parto, via ŝanco esprimi vin kaj aŭdi kion aliaj volas disvastigi.

Ne timu! Ni estas amikoj. Ne timu aŭdi aŭ uzi la lingvon. Ni ĉiuj lernas. Ne timu demandi aŭ peti helpon. Kvankam iu esperantisto ĉe la Landa Kongreso eble estos al vi nekonato, vi trovos, ke li aŭ ŝi estas ankaŭ amiko.

La “Landa Kongreso” estas la ĉefa evento de la jaro por Esperanto-USA. Ĝuu kaj lernu!

Specifaj Informoj

Alveno kaj Registrado Registriĝu por via ĉambro kaj por la kongreso. Akiru la horaron de la eventoj kaj trarigardu lokojn kaj tempojn de la okazaĵoj en la horaro. Vi ekscios kiel uzi vian ĉambroŝlosilon kaj kiam elskribiĝi. Vi ricevos informojn ankaŭ pri vizitindaj lokoj proksimaj al la kongresejo.

Nomoj de La Ĉambroj Iafoje la kunsidaj ĉambroj havas nomojn malsamajn, ol tiuj en la mapoj de la universitato aŭ konferencejo. Tiel estas ĉar ni volas honori la eminentulojn, kiuj antaŭis nin. La horaro verŝajne montros kiel tiuj ĉambronomoj kongruas kun tiuj, kiujn vi vidus en mapo, kiel: D-ro L. L. Zamenhof, Julio Baghy, Don Harlow, William Auld, Marjorie Boulton aŭ Tibor Sejkl. Ekzistas longa listo de personoj, al kiuj ni ŝuldas dankojn.

Interkona Vespero Kutime la vendredan vesperon antaŭ la formala malfermo. Provu lerni la nomojn de kelkaj novaj amikoj. Nepre portu vian nomŝildon por la Interkona Vespero kaj por ĉiuj okazaĵoj de kongreso. Rigardu la nomŝildojn de aliuloj kaj provu lerni kelkajn nomojn dum vi salutas vin reciproke.

Estu preta respondi la jenajn paroligajn demandojn:

 • Kiel vi nomiĝas (Esperante, se vi elektis Esperantan nomon)?
 • Kie vi loĝas (la plej proksima granda urbo)?
 • Kiam kaj kie vi eksciis pri Esperanto?

Solena Malfermo (la formala komenco) Funkciulo de Esperanto-USA bonvenigos vin. Tiu kutime estas la prezidanto, kiu prezidas.

 • Forpasintoj Oni legas la liston de tiuj, kiuj forpasis dum la pasinta jaro. Estas malĝoje trairi tiun parton de la ceremonio, sed ankaŭ estas bone rimarki, kiel ĉiu el niaj membroj gravas al ni.
 • Anoncoj, Klarigoj, Ŝanĝiĝoj
 • Salutoj Estas kutimo, ke partoprenantoj parolu tre mallonge al la grupo siavice, salutante amikojn nome de siaj hejmurboj aŭ lokaj kluboj. (“Saluton nome de la Esperanto-Klubo de Norda Teksaso.”) Estas maltaŭge tiam paroladi. Pro la nombro de lokoj kaj lokaj grupoj reprezentataj, ĉiu saluto restu mallonga.
 • Parolado La matenon de la malfermo eble okazos ĉefprelego. Ĝi povas okazi kiel parto de la solena malfermo aŭ ĝi povas esti aparta programero.
 • La Oficiala Malfermo La prezidanto deklaras la kongreson malfermita.

Aferkunsido (kunveno por farendaĵoj de Esperanto-USA) Tiu estas malfermita al ĉiuj, sed nur membroj de Esperanto-USA povas voĉdoni pri proponoj. Kutime tiuj kunvenoj estas tute en Esperanto, krom financaj diskutoj, kiuj estas en la angla.

 • Diskutoj estas kutime en Esperanto.
 • Voĉdonado Ni voĉdonos pri proponoj jen preparitaj antaŭ longe, jen levitaj dum la kunsido, jen starigitaj dum la estrara kunveno vendrede.
 • Buĝeto Diskutoj estas en la angla. Ni diskutas la buĝeton por la venonta kalendara jaro. Tion la kasisto antaŭe redaktas kaj la estraro definitivigas.

Aliaj sesioj

 • Kursoj Foje estas kursoj ĉe Landa Kongreso. Rigardu la horaron kaj informiĝu ĉe la registra tablo.
 • Niveloj Vi renkontos partoprenantojn de ĉiuj niveloj de Esperanta kapablo. Rigardu la horaron por kunsidoj adaptitaj al viaj intereso kaj nivelo.
 • AAIE, la Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto AAIE estas aparta organizaĵo kun proksimaj rilatoj al Esperanto-USA. Se vi interesiĝas pri Esperanto-instruado, eble AAIE interesus vin. Estas apartaj kotizoj kaj bulteno. Membroj de AAIE estas aŭtomate membroj de la internacia asocio de Esperanto-instruistoj, ILEI.
 • Fakoj Povas esti fakaj sesioj, ekzemple por skoltoj, fervojado, amatora radio, ŝako, aŭ aliaj ŝatokupoj aŭ interesoj. Kontrolu la horaron por vidi tion, kio interesas vin. Ĉu estas reprezentata via ŝatokupo?
 • Ĝenerala Intereso Eble estos interesaj programeroj ĝenerale allogaj, eĉ se vi ne estas aktiva pri la ŝatokupo aŭ temo. En la pasinteco ni havis programerojn pri origamio, kiel paroli pace, projekto por registri ranajn blekojn, arĥeologiaj malkovroj en Israelo, kaj la geologiaj trajtoj de Oregono. Povas esti oportunoj por diskutrondo en unu el la programeroj. Multaj el ili rezultas de la “alvoko por programeroj”, kiun la Loka Kongresa Komitato (LKK) sendas al membroj de Esperanto-USA kelkajn monatojn antaŭ la kongreso.

Grupfoto Kontrolu la horaron por la tempo kaj loko de la grupa foto.

Libroservo Esperanto-USA ofertos kelkajn el la libroj kaj aliaj varoj de la retbutiko dum la kongreso, kutime en aparta ĉambro. Vi povas aĉeti librojn kaj aliajn aferojn tie anstataŭ atendi por aĉeti ilin poste en la reto. Membroj ricevas rabatojn tie, same kiel ĉe retaj aĉetoj. Ĝi ne funkcias dum la tuta kongreso, do kontrolu la horaron por la tempo kaj loko.

Distra Vespero Tiu estas malsama en ĉiu kongreso. La LKK aŭ la loka klubo planas ĝin. Ĝi estas jen prezentaĵo, jen partoprenaĵo. Neniu ĝenerala priskribo taŭgas por tiu ĉi evento krom tio, ke ĝi ĉiam estas amuza.

Akcepto por UEA-delegitoj Tiu mallonga akcepto estas nur por delegitoj de Universala Esperanto-Asocio. UEA estas la monda Esperanta organizaĵo, de kiu Esperanto-USA estas organizaĵo-membro.

UEA-delegitoj de ĉiu membra lando estas UEA-anoj, kiuj volonte estas kontaktatoj de UEA-anoj kun demandoj pri la lando, regiono aŭ fako de la delegito.

La akcepton gastigas la ĉefdelegito. UEA-delegitoj ĉe la kongreso estas la gastoj kaj estas dankataj pro sia servado al UEA. Tio estas fermita festo. Por pliaj informoj, kontaktu la ĉefdelegiton al UEA de Usono.

Manĝoj La manĝoj eble estos inkluzivitaj en via kongresaj aranĝoj aŭ ne, depende de kiel la aranĝoj estas faritaj. Se la kongreso estas en hotelo aŭ konferencejo, eble la sola planita manĝo estos la bankedo kaj vi devos trovi proksiman restoracion por aliaj manĝoj. Se la kongreso estas en universitato, la manĝoj eble estos inkluzivitaj en la aranĝoj. Ĉiuokaze, penu sidi kun iu parolanta Esperanton, por ke vi povu aŭdi kaj ekzerci.

Bankedo Por multaj, tiu speciala manĝo estas la pinto de la kongreso. La manĝaĵo estas kutime elektita atente al individuaj preferoj laŭ tio, kion vi elektis en la aliĝilo.

 • Aŭkcio Pasintece, kelkaj kongresoj havis aŭkciojn por helpi gajni monon por Esperanto-USA aŭ por speciala celo. Atentu, ke tio eble aŭ eble ne okazos ĉar ĝi postulas plian spacon en pakaĵoj por tiuj, kiuj flugas al la kongreso. Se ĝi okazos, ĝi estas kutime anoncita antaŭe por ebligi, ke partoprenantoj planu alporti donacojn.
 • Voĉdonado por la Estraranoj La limhoro por balotado estas anoncita ĉe la solena malfermo sabaton matene. La limhoro estas kutime je la komenco aŭ fino de la bankedo. Post kiam la balotiloj estas ricevitaj, la direktoro de la Centra Oficejo kaj kelkaj volontuloj kalkulas la voĉojn. Nur membroj de Esperanto-USA rajtas voĉdoni. Viaj voĉoj gravas. Lastatempe la rezulto por unu ofico estis decidita de unu voĉo.
 • Festparolado Povas esti parolado dum aŭ post la bankedo.

Solena Fermo Tio estas la lasta planita okazaĵo de la kongreso, krom eventualaj ekskursoj.

 • Finaj Anoncoj Povus esti informoj pri transporto, kiel elskribiĝi pri via ĉambro, kiel akiri la grupan foton, kaj kie la kongreso estos la venontan jaron. Vi verŝajne aŭdos anoncojn aŭ diskutoj pri la UK (Universala Kongreso), ARE, NOREK, IJK kaj aliaj renkontiĝoj.
 • Rezolucioj Okazos rezolucioj, el kiuj kelkaj eble bezonos vian voĉon se oni ne estis preta peti voĉojn dum la aferkunsido.
 • Aliaj Dankoj Okazigo de kongreso postulas multe da laboro. Ni devas danki tiujn, kiuj laboregis en bona kunlaboro.
 • La Nova Estraro La nova estraro estos anoncita ĉe la solena fermo, se ĝi ankoraŭ ne estis anoncita.
 • La Oficiala Fermo Estas la fino de la kongreso, kaj la prezidanto deklaras la kongreson fermita. Precize tiun momenton, la novelektitaj oficiroj estas en siaj postenoj kaj komencas siajn deĵorojn.
 • Kantado de nia himno, “La Espero” La teksto eble estos havebla. Ni staras kaj kantas La Espero, verkitan de D-ro L.L. Zamenhof.

Ekskursoj Kontrolu la horaron aŭ anonco-tabulon, kaj aŭskulti anoncojn. Ekskursoj povas esti antaŭ, dum, aŭ post la kongreso. La lokaj vidaĵoj inkluzivas kelkajn “videndaĵojn”.

Internacieco Estas la internacia aspekto de la kongreso, laŭ kiu ni renkontas kelkajn amikojn, kiuj vojaĝis al nia kongreso el aliaj landoj. Internacieco estas en la esenco de la lingvo kaj la faraĵoj. Vi estos pli proksime ligita al la mondo ĉe Landa Kongreso. Vi eble aŭdos novaĵojn el aliaj landoj aŭ de UEA (Universala Esperanto-Asocio).

Post la kongreso – Nepre diru al viaj amikoj, kiel vi ĝuis la aferon. Raportu pri la okazaĵo al via loka Esperanta klubo kaj laŭdu ĝin per sociaj komunikiloj. Diskonigu la grupon foton kaj viajn proprajn fotojn. Planu ĉeesti venontjare!

Oftaj Demandoj

 1. Ĉu ĉio estas en Esperanto? Ne. Eĉ kelkaj el la formalaj diskutoj povas esti en la angla.
 2. Al kiu mi petu helpon?
  1. Ekkonu la nomojn kaj vizaĝojn de la gastigantoj de la kongreso, kaj kun estraranoj de Esperanto-USA.
  2. Por helpo pri Esperanto, serĉu indikojn sur la nomŝildoj indikantajn, ke la persono estas volontulo por helpi komencantojn, sed sentu vin bonvena demandi ĉiuokaze al iu ajn partoprenanto.
  3. Por helpo pri aliaj kongresaj detaloj, vi trovos volontulojn, kiuj pretas helpi vin en kunvenejoj kaj aliaj gravaj lokoj. Se vi bezonas helpon pri krizo, direktoj, lokoj, manĝoj, ktp, bonvole sentu vin bonvena demandi.

Phil Dorcas
filipo@grupoj.org
Dankon al Vilĉjo Harris kaj la Loka Kongresa Komitato de 2017 pro iliaj kontribuoj al ĉi tiu artikolo.
Tradukis Abraham Palmer kaj Jordon Kalilich