Schedule

The following is a tentative schedule. In the coming months we’ll add sessions and a more specific timetable. Until then the times and other information here are subject to change.

Sessions will generally be about an hour long with multiple going on at the same time. They’ll be mainly in Esperanto, but some will use simple language, and some will be in English or both languages. To learn more about the sessions common to every Landa Kongreso, see: What is a Landa Kongreso?

We’re still filling up the program. Want to play in the concert or give a talk about your favorite topic? Volunteer!

Friday, July 13

Evening

6:30-8:30 PM: Interkona vespero/Meet and Greet

8:30-10 PM: Showing of Demon with the Atomic Brain, dubbed in Esperanto

Saturday, July 14

Morning

7:30-8:30 AM: Breakfast

8:30-9:30 AM: Solena malfermo/Official Opening

9:30-10:30 AM: Konstruado kaj ĝuado de Esperanta komunumo (Chuck Smith)

10:30 AM-12 PM: The following sessions will be held simultaneously:

Midday

12-1 PM: Lunch

Afternoon

1-5 PM: The following sessions will be held several at a time:

 • Presentation about comics (Julie Schwartz)
 • Aligatorejo: Speak any language other than your native language and Esperanto
 • Kiel fari bonan pardonpeton (Simmon Barney)
 • Fulmprelegoj: Brief presentations
 • Kantohoro (Leland “Haruo” Ross and Arlyn Kerr)
 • Esperanto-USA kaj KEA por nemembroj/Esperanto-USA and KEA for non-members
 • Book service: browse and buy books from Esperanto-USA
 • Ĝisdatigo pri Esperantic Studies Foundation
 • Aferkunsido de Esperanto-USA
 • Aferkunsido de KEA

Evening

6-8 PM: Banquet: Be as formal or as informal as you like! With speech by Federico Gobbo: “Kiel transformiĝas la Esperanta komunumo: nuntempaj tendencoj

8:30-10 PM: A Taste of Esperanto Culture (open to the public) (Chuck Smith)

Sunday, July 15

Morning

7:30-8:30 AM Breakfast

8:30 AM-11:30 AM: The following sessions will be held several at a time:

 • Showing of the short film A Universal Love Story and Skype Q&A with writer-director Natalie MacMahon
 • Gregoria ĉantado: la originoj de la alia universala lingvo (Yevgeniya Amis)
 • Kiel paroli al la publiko kaj ĵurnalistoj pri Esperanto/How to talk to the public and journalists about Esperanto (Chuck Smith)
 • Universala Kongreso: Montrealo-2020! (Yevgeniya Amis)
 • Lerni kaj instrui Esperanton per kreado de rakontoj (Timoteo Rice)
 • La ĉinuka, Esperanto de la Nordokcidento (Paul Hopkins)
 • Esperanto en Interreto (Arlyn Kerr)
 • Historio de Esperanto-USA (Panel discussion)
 • Prelego pri Clarence Bicknell (Leland “Haruo” Ross)

11:30-12:00: Group photo

Midday

12-1 PM: Lunch

Afternoon

1-5 PM: The following sessions will be held several at a time:

 • Excursion to Pike Place Market (Arlyn and Les Kerr)
 • Excursion to local Zamenhof/Esperanto objects (space limited) (Leland “Haruo” Ross)
 • Board game room
 • Estraroj respondas: The boards of Esperanto-USA and KEA answer your questions
 • Book service: Browse and buy books from Esperanto-USA
 • Meeting of the American Association of Teachers of Esperanto (AATE)
 • Aferkunsido de Esperanto-USA

Evening

5:30-6:30 PM: Dinner

7 PM – ?: Concert with special guests

Monday, July 16

Morning

7:30-8:30 AM: Breakfast

8:30-11 AM: The following sessions will be held:

 • Kurseto pri la laŝucida lingvo (Paul Hopkins)
 • Historio de Esperanto en la Pacifika Nordokcidento (Leland “Haruo” Ross)
 • Historio de la Nordokcidenta Regiona Esperanto-Konferenco (NOREK) (Wally du Temple)

11 AM-12 PM: Solena fermo/Official Closing

Midday

12-1 PM: Lunch

After the Congress

Join us for the post-congress camping trip in Mount Rainier National Park from July 16-19!

Session Summaries

Interlingvistiko en la 21a jarcento: novaj ŝancoj, novaj defioj (Federico Gobbo)

La vorton ‘interlingvistiko’ inventis la belga esperantisto kaj stenografisto Jules Meysmans en 1911, sed nur en 1931 ĝi populariĝis inter lingvistoj, post prelego de Otto Jespersen, la fama dana lingvisto. Kio okazis al la fako ekde tiam? Ĉu la origina difino de Jespersen ankoraŭ aktualas? Se ne, kial? La prelego ofertas unue superrigardon pri la temo. La ĉefaj historiaj periodoj de interlingvistiko estas: unue, la pionira epoko (1879 – 1911), kiam oni ĵetis ties bazojn; due, la fonda epoko (1911 – 1951), kiam okazis la interlingvistikaj militoj por decidi la plej ‘taŭgan’ formon de helplingvo; trie, la skola epoko (1951 – 1990), kiam sendependaj interlingvistikaj skoloj formiĝis en diversaj landoj, ĉefe Germanio, Hungario, Italio, Nederlando, Pollando, ĉiuj kun aparta atento al Esperanto; fine, la nuntempa lingvopolitika epoko (1990 – nun), ekde kiam interlingvistiko pli firme dialogas kun aliaj fakoj, ĉefe lingvistiko kaj diversspecaj sociaj kaj politikaj sciencoj, aparte per la temoj tutmondiĝo, lingva justeco, mastrumado de multlingvismo, novaj formoj de movebleco. Multon oni esploris en la pasinta jarcento, sed ankoraŭ pli da laboro atendas la esploriston en la 21a jarcento. La prelego prezentos esplor-programon kiu indas plenumi por montri kiel interlingvistiko kapablas kontribui, al la fakuloj kaj al la ĝenerala socio samtempe.

Kiel transformiĝas la Esperanta komunumo: nuntempaj tendencoj (Federico Gobbo)

Laŭ la oksforda filozofo Luciano Floridi, ni travivas nur la kvaran revolucion de la homaro, kiu estas ankaŭ alivorte nomata bitrevolucio. Post la perdo de la centro de la universo (unua revolucio, per Koperniko), la perdo de la centro de la naturo (dua revolucio, per Darwin) kaj la perdo de la centro de la homa racio (tria revolucio, per Freud), en la pasinta jarcento la homaro perdis la centron de la agenteco (kvara revolucio, per Turing). Alivorte, nuntempaj homoj ne plu konsidereblas nekonektitaj agentoj kiuj agas en la medio kaj modifas ĝin individue, sed kompleksaj inform(ig)aj agentoj, kiuj konstante rilatas ne nur al naturaj agentoj (animaloj kaj plantoj) sed ankaŭ – kaj ĉefe – al la artefaritaj, kiuj estas faritaj el bitoj. Tiuj inform(ig)aj agentoj finfine ŝanĝas en la profundo kaj la naturon kaj la vivmedion. Malgraŭ ke Esperanto estas tipa produkto de la dua revolucio – kiam la homaro ankoraŭ fidis je la saviga povo de la racio – ĝia pluekzisto pruvas, ke la Esperanta komunumo sukcese adaptiĝis al la ŝanĝoj de la tempoj, kaj aparte al la ekesto de la aliaj du revolucioj. La prelego intencas oferti analizon pri la nuntempa situacio de la Esperanta komunumo kaj la neceso kaj oportuno adaptiĝi al la nuntempa realo, kiu estas farata de tiuj kompleksaj agentoj vivantaj en informmedio, kaj instigi al pripensado de la rolo de Esperanto kaj aparte de ĝia komunumo en la nuntempo.